גרסה להדפסה
דרושים מתנדבים
לפרטים לחץ כאן

«מרץ 2019»
אבגדהוש
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31

חוק העונשין

שתף |
אכיפה וחוק | חוק המאבק בשכרות | חוק העונשין | תיקוני חקיקה | חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים |
להלן חוקים מתוך חוק העונשין, תשל"ז-1977
 
 


החזקת סכין
184. הגדרות: לענין סימן זה -
"סכין" - כלי בעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוך;
"אולר" - סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע;

186. החזקת אגרופן או סכין שלא כדין
(א) המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השניה, או בסמוך אליהם.
התוספת השניה לחוק כוללת מוסדות חינוך, גני ילדים, מרכזי תרבות ונוער, פנימיות, מסעדות, בתי קפה, פאבים, מועדונים, דיסקוטקים, מגרשי ספורט, אולמות קולנוע ועוד.
 
עבירות אלימות:
191. תגרההמשתתף שלא כדין בתגרה במקום ציבורי, דינו - מאסר שנה אחת.
 
378. תקיפה - מהי
המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה.
 
379. דין תקיפה סתםהתוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית
התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים.

382. תקיפות בנסיבות מחמירות
(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 380 ,379 או 381 (א)(1) או (3) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.

 
334. פציעההפוצע חברו שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים.
 
333. חבלה חמורה
החובל בחברו חבלה חמורה שלא בדין, דינו - מאסר שבע שנים.
 
329. חבלה בכוונה מחמירה
(א) העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור. דינו - מאסר עשרים שנים:
(1) פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;
(2) מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר;

335. חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות
(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או 334 -
(1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה;
(2) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.

הגדרות:
"חבלה" - מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים;
"חבלה חמורה" - חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים;
 
שכרות
193. שכרות (א) המתפרע או המפר את הסדר במקום ציבורי בהיותו שיכור, דינו - מאסר שלושה חדשים.
(ב) המחזיק כלי נשק טעון, סכין או כל כלי זין קטלני אחר כשהוא שיכור, מותר לעצרו בלי צו מעצר, ודינו - מאסר ששה חדשים.
© כל הזכויות שמורות 2006 ל הרשות למלחמה בסמים והאלכוהול באר שבע
קידום באינטרנטפרסום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט