גרסה להדפסה
דרושים מתנדבים
לפרטים לחץ כאן

«מרץ 2019»
אבגדהוש
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31

תיקוני חקיקה

שתף |
אכיפה וחוק | חוק המאבק בשכרות | חוק העונשין | תיקוני חקיקה | חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים |

תזכיר חוק בעניין תופעת השכרות (תיקוני חקיקה), התשע"ג- 2013

א. שם החוק המוצע תזכיר חוק בעניין תופעת השכרות (תיקוני חקיקה), התשע"ג- 2013

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו חוק זה נחקק במטרה לתקן שתי הוראות שעה בעניין המאבק בתופעת השכרות,

אשר נחקקו באותה עת ועניינן דומה ואשר תוקפן יפקע בקרוב, ולהפכן לחוק קבע.

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 (להלן- החוק)

אשר פורסם ביום 24 מרס 2010, קבע כהוראת שעה הוראות בדבר סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו,

חזקה לעניין החזקת משקה משכר במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי בין השעות 21:00 ל-06:00

וכן הוראות שונות ליישום החוק.

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26- הוראת שעה), התש"ע-2010 (להלן- תיקון לחוק רישוי עסקים),

אשר פורסם ביום 29 יולי 2010, קבע כהוראת שעה הוראות בדבר הגבלת שעות המכירה,

ההגשה והספקה של משקאות משכרים בשעות הליל, כך שלא ימכור אדם,

יגיש או יספק משקה משכר מן השעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת

(למעט במקומות בהם הותר הדבר כקבוע בחוק),

סמכות לקצין משטרה ולעובד הרשות המקומית בדבר הטלת קנס על מבצע עבירה של מכירה,

הגשה או הספקה של משקאות משכרים בשעות הליל,

סמכות לקצין משטרה לסגירת חצרים בהם בוצעה עבירה כאמור

וכן הטלת חובה להצגת הודעה מטעם בעל העסק בדבר איסור מכירה,

הגשה והספקה של משקאות משכרים בשעות הליל.

בזמנו, החוק והתיקון לחוק רישוי עסקים נחקקו כמקשה אחת

עקב הצורך להיאבק בתופעת השכרות על היבטיה השליליים באופן מגובש ושלם,

והוגשו לממשלה במסגרת הצעת חוק אחת (להלן- דברי החקיקה).

עקב מורכבות הסעיפים העוסקים בתיקונים בחוק רישוי עסקים,

ובחובת סימון אזהרה על גבי משקאות משכרים, ועל מנת לא לעכב את שאר סעיפי החוק,

החליטה הכנסת, על פי בקשת הוועדה המשותפת של לוועדת חוקה,

חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה, שדנה בנושא, לפצל סעיפים אלה מן החוק,

ולפיכך החוק פורסם כבר ביום 24 מרס 2010, ואילו התיקון לחוק רישוי עסקים פורסם זמן קצר לאחר מכן,

ביום 29 יולי 2010.

כעת, משתוקפן של שתי הוראות החוק אמור לפקוע בקרוב

ומאחר שהמאבק וההתמודדות נגד תופעת השכרות עומד בעינו והכלים הקבועים בהוראות הנ"ל

הוכיחו עצמם כיעילים וראויים, כפי שיפורט להלן,

מוצע ליתן להוראות שעה אלה תוקף של חוק קבוע שימשיך

וייתן מענה הולם להתמודדות עם תופעת השכרות על נזקיה.

רקע

בנובמבר 2009 קיבלה הממשלה החלטה (מס' 907)

ליישם את התוכנית הלאומית לצמצום הצריכה המופרזת של אלכוהול ולצמצום נזקיו

והקצתה 27 מיליון ₪ ליישומה בשנים 2010-2011.

בינואר 2012 החליטה ועדת שרים למאבק באלימות להמשיך בתוכנית גם לשנים 2012-2013

בתקציב של כ-20.2 מיליון ₪. החלטת ועדת השרים קיבלה תוקף של החלטת ממשלה במאי 2012.

יישום התוכנית הלאומית כלל שני שלבים ובהם, חקיקת דברי החקיקה

וכן השקת קמפיין הסברתי נגד שתייה מופרזת על ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

עבודת המטה שנערכה במשטרת ישראל ובמשרד לביטחון הפנים קודם לחקיקה,

נבחנה בתשומת לב ובנקיטת משנה זהירות בהליך החקיקה בכנסת,

והוחלט, על מנת ליתן זמן מספיק לבחינת אפקטיביות ההסדר המוצע,

להעניק לדברי החקיקה תוקף של הוראת שעה אשר תעמוד בתוקפה למשך 3 שנים,

כאשר בתום 18 חודשים ובתום 3 שנים ממועד תחילת החוק, ידווח השר לביטחון הפנים לוועדת חוקה,

חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות התפיסה וההשמדה,

לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות וכן נתונים נוספים בהקשר זה.

נתוני משטרת ישראל והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

מעידים כי ההסדר הקבוע בדברי החקיקה אפקטיבי ויעיל במיוחד.

החוק כאמור, מעניק לשוטרים סמכות לתפיסה והשמדה של משקאות משכרים במקומות ציבוריים.

מנתוני משטרת ישראל עולה, כי משנת 2010 ועד קיץ 2012 (יולי ש.ז)

נעשו יותר מ-55 אלף פעילויות בתחום זה.

נתוני המשטרה נחלקים לפעילות יזומה

(פעילות של ניידות המשטרה אשר לא מסתיימת בהכרח בתפיסה והשמדה של אלכוהול)

ופעילות תגובה (המסתיימת בתפיסת והשמדת אלכוהול). סיכום הנתונים הארציים,

הכוללים את מחוזות: דרום, חוף, ירושלים, מרכז, צפון, ש"י ות"א

ומפולחת ממועד כניסת החוק לתוקף ועד לתאריך 31.10.12,

מעלה כי בפעילות יזומה, של כלל המחוזות, בשנת 2010 אירעו 1953 מקרים;

בשנת 2011- 22,878 מקרים ובשנת 2012- 32,798 מקרים.

בפעילות תגובה, בשנת 2010- 3769 מקרים, בשנת 2011- 16,157 מקרים,

ובשנת 2012- 10,808 מקרים.

לסיכום, ריכוז הנתונים המשולבים של פעילות יזומה ותגובה לשנת 2010 עומד על 5722 מקרים,

לשנת 2011- 39,035 מקרים ובשנת 2012- 43,606 מקרים.

לסיכום, ישנה עלייה מתמדת בפעילות האכיפה של המשטרה

בהקשר של תפיסה והשמדה של משקאות משכרים, משנה לשנה.

כמו כן, ישנה עלייה של 11.7% בפעילות בשנת 2012 לעומת 2011.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול מדווחת כי על בסיס נתוני מחקר בינלאומי

של ארגון הבריאות העולמי על התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בתי ספר (לשנת 2011)

יישום התוכנית הביא לבלימת מגמת ההחמרה בדפוסי השתייה המופרזת בקרב הנוער

וכי שיעורי השתייה המופרזת בקרב הקטינים שהשתתפו במחקר (כיתות ו', ח' ו-י')

פחתו במידה ניכרת מכ-20% בשנת 2009, ערב השקת התוכנית ועד ל- 12.4% בסוף 2011.

נתונים נוספים הנוגעים לכיתה י"א מראים כי ישנה ירידה מכ-34% בשנת 2009 לכ-25%

בשנת 2011 בשיעורי הצריכה המופרזת של אלכוהול.

גם על פי נתוני משרד החינוך עולה כי חלה ירידה בשיעורי תלמידי הכיתות ז'- ט' וי'-י"א'

ששתו אי פעם אלכוהול באופן מופרז בין שנות הלימוד תשס"ט-תשע"א.

בקרב תלמידי הכיתות ז'-ט' חלה ירידה מ-14% ל-7% ובקרב תלמידי כיתות י'-י"א' ירידה מ-35% ל-29%.

ברי ומובן כי הנתונים הנ"ל המעידים על הצלחה בהתמודדות במאבק בתופעת השכרות, על היבטיה השליליים,

הם פרי שילוב של יישום דברי החקיקה ואכיפתם וכן הגברת המודעות בקרב הציבור

ובעיקר בקרב בני הנוער באשר לנזקים הגלומים בשתייה מופרזת של משקאות משכרים.

דברי החקיקה שנקבעו כהוראות שעה, יעמדו בתוקפם עד שלהי מרץ\ ראשית אפריל 2013, בהתאמה.

מאחר שהמצב שהביא לחקיקת דברי החקיקה הנ"ל עומד בעינו

ותופעת השכרות על נזקיה הנה עדיין תופעה חמורה

שיש להתמודד עמה בכל הכלים העומדים לרשות המערכות הרלוונטיות

ואשר נעשה מאמץ משולב לצמצם את היקפה כחלק מהתוכנית הלאומית לצמצום נזקי האלכוהול,

וכן מאחר שהמנגנונים הקבועים בדברי חקיקה אלה הוכיחו את יעילותם וסייעו באופן משמעותי להקטין את התופעה,

מוצע לעגן את ההסדר הקבוע בהוראות השעה כהסדר קבע בחקיקה.

כמו כן, מאחר שההסדר בחוק יהפוך לקבוע מתייתר הצורך בדיווח לכנסת בדבר יעילות ההסדר

ולפיכך מוצע לבטל את סעיף 7 לחוק בהתאם.

יצוין כי תזכיר חוק זה מופץ לאחר שניתן אישור לשכת שר הפנים ובתיאום עמם.ג. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים יתוקנו סעיפים 7 ו-8 לחוק המאבק בתופעת השכרות

(הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 , וכן סעיף 1 לחוק רישוי עסקים

(תיקון מס' 26- הוראת שעה), התש"ע-2010.

ד. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המנהלי אין השפעה

ה. להלן נוסח החוק המוצע

חוק בעניין תופעת השכרות (תיקוני חקיקה), התשע"ג- 2013

תיקון חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)
1.
בחוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע - 2010[1]-


1.בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו;

2.סעיף 7 לחוק – יימחק;

3.בסעיף 8 לחוק, פיסקה (ב) - תימחק.

תיקון חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26- הוראת שעה)
2.
בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26- הוראת שעה), התש"ע-2010[2]-

(1) בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)"- יימחקו;

(2) בסעיף 1 לחוק, ברישה, המילים "(ועד יום י"ג בניסן התשע"ג (24 במרס 2013))" - יימחקו.20/01/13

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ס"ח התש"ע, עמ' 119.

[2] ס"ח התש"ע, עמ' 644.

 

© כל הזכויות שמורות 2006 ל הרשות למלחמה בסמים והאלכוהול באר שבע
קידום באינטרנטפרסום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט